Recruiter in Vastgoed, Bouw & Ruimte vacatures

Recruiter in Vastgoed, Ruimte & Finance vacatures

Bart Mulleneers MSc
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 33 682 709

Bart Mulleneers is directeur en oprichter van 1KLICK. Na zijn opleiding Planologie & Vastgoedeconomie aan de UvA en CREM aan de ASRE heeft hij meer dan 10 jaar gewerkt als interim Manager Vastgoed binnen de vastgoed- en overheidssector. Door zijn liefde voor verbinden, ondernemen en het onderhouden van zijn unieke, uitgebreide netwerk is Bart sinds 2008 een succesvol recruiter in vastgoed, bouw & ruimte vacatures.

Natascha Reijnders
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 17 139 041

Natascha heeft vanaf 2007 ervaring opgedaan als interim Finance Manager binnen de vastgoedsector. Zij heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd. Door haar expertise is zij in staat om zowel op persoon als op inhoud te schakelen. In 2014 heeft zij zich als partner aan 1KLICK verbonden.

Bart Mulleneers MSc
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 33 682 709

Natascha Reijnders
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 17 13 90 41

Heldere communicatie en enthousiaste benadering! Dank voor de begeleiding.(Translated by Google) Clear communication and enthusiastic approach! Thanks for the guidance.Frank26 October 2022
Zeer prettige, snelle, vakkundige en professionele samenwerking.(Translated by Google) Very pleasant, fast, professional and professional cooperation.Thijs van dorssen3 June 2022
PLUS Retail B.V. heeft sinds 2021 een samenwerking met 1KLICK. Bart Mulleneers en zijn team hebben intussen diverse opdrachten succesvol ingevuld. Denk aan de positie van projectmanager Vastgoed en property manager. We zijn erg blij met de open en transparante service en uiteraard ook met de komst van de kwalitatief hoge kandidaten!(Translated by Google) PLUS Retail B.V. has been collaborating with 1KLICK since 2021. Bart Mulleneers and his team have successfully completed various assignments. Think of the position of real estate project manager and property manager. We are very happy with the open and transparent service and of course also with the arrival of the high-quality candidates!Jennifer Lubbersen14 April 2022
1Klick is een organisatie dat snel schakelt, groot netwerk heeft om snel tot de juiste match te komen. De (interim) vastgoed vacatures die ze hebben zijn heel divers bij hele verschillende organisaties. Nu een aantal leuke projecten gedaan met 1Klick!(Translated by Google) 1Klick is an organization that switches quickly, has a large network to quickly find the right match. The (interim) real estate vacancies they have are very diverse at very different organizations. Now some fun projects done with 1Klick!Paul Duijn4 March 2022
Goed en open contact. Samen verkennen of nieuwe uitdaging bij me past. Perfecte match!(Translated by Google) Good and open contact. Exploring together whether a new challenge suits me. Perfect match!Theo Klarenbeek1 March 2022
Mijn eerste ervaring met Bart en 1Klick betekende ook meteen een nieuwe baan! Korte slagen en er achteraan blijven zitten totdat de zaken rond zijn, wel zo prettig. Ofschoon we beiden een zeer uitgebreid netwerk hebben, zorgde 1Klick voor een nieuwe uitdaging letterlijk aan de overkant van de weg. Soms moet iets van verder weg komen om dat laatste zetje te geven.(Translated by Google) My first experience with Bart and 1Klick also immediately meant a new job! Short strokes and sticking to it until things are done, it's so nice. Although we both have a very extensive network, 1Klick provided a new challenge literally across the road. Sometimes something has to come from further away to give that final push.christian heerings28 February 2022
Stefan Tol16 February 2022
Bart Mulleneers en zijn team van 1KLICK hebben Thebe (thuiszorg & woonzorgcentra in Midden- en West Brabant) erg goed geholpen in het vinden van de juiste matches voor een aantal specifieke executive vastgoedvacatures.Goede intake, duidelijke afspraken over het proces en wat vooral opvalt is hun bereik in hun erg grote netwerk. Helemaal top!!Thebe: Karin van Esch (bestuurder), Hans Pepers (manager vastgoed) & Antoinette Bresson (senior adviseur mens & ontwikkeling)(Translated by Google) Bart Mulleneers and his team from 1KLICK have been very helpful in helping Thebes (home care & residential care centers in Central and West Brabant) in finding the right matches for a number of specific executive real estate vacancies.Good intake, clear agreements about the process and what is particularly striking is their reach in their very large network. Absolutely great!!Thebes: Karin van Esch (director), Hans Pepers (real estate manager) & Antoinette Bresson (senior human & development advisor)Hans Pepers20 January 2022
Vastgoedfuncties nl5 January 2022
Bedankt voor de super begeleiding Bart!(Translated by Google) Thanks for the super guidance Bart!Pim Molmans29 September 2021
Door Bart geholpen aan mijn nieuwe uitdaging in het vastgoed. Altijd prettig en leuk contact gehad.(Translated by Google) Helped by Bart to my new challenge in real estate. Always had a pleasant and nice contact.Joost Conijn7 April 2021
Goede voorbereiding richting de gesprekken, open en eerlijke communicatie. Opdrachtgever en kandidaat zijn goed gematched(Translated by Google) Good preparation for the conversations, open and honest communication. Client and candidate are well matchedMaarten Schrauwers7 April 2021
Zijn zeer betrokken bij het hele proces. Zorgen ervoor dat je goed voorbereid het gesprek in kan gaan en dat de opdrachtgever ook goed voorbereid is op jouw komst.(Translated by Google) They are very involved in the whole process. Ensure that you are well prepared for the interview and that the client is also well prepared for your arrival.Laurens Roosendaal31 March 2021
Bij een acute vraag naar een Financial manager met REMS ervaring is snel gereageerd. Binnen een dag had 1Klick de juiste kandidaat en hebben wij zonder veel tijdverlies de kwaliteit kunnen blijven leveren aan onze opdrachtgevers.(Translated by Google) We responded quickly to an acute request for a Financial manager with REMS experience. Within a day 1Klick had the right candidate and we were able to continue to deliver quality to our clients without much loss of time.Ed Schoenmakers11 January 2021
Bart heeft me echt heel goed geholpen met mijn nieuwe baan bij de gemeente Utrecht. Hij acteerde pro-actief richting de gemeente via een korte lijn en zorgde er daarmee voor dat het proces niet stokte. Daarnaast gaf hij goede adviezen waar ik in de gesprekken met de opdrachtgever rekening mee moest houden.(Translated by Google) Bart really helped me very well with my new job at the municipality of Utrecht. He acted proactively towards the municipality via a short line and thus made sure that the process did not stall. In addition, he gave good advice that I had to take into account in conversations with the client.Machteld de Jong16 December 2020
Sjoerd Jobse15 December 2020
In de afgelopen jaren heb ik veel voor recruiters gewerkt en zelden heb ik zo'n fijne samenwerking ervaren als met Bart. Naast zijn professionaliteit en netwerk is het menselijke en empatische aspect dat Bart meebrengt voor mij zeer verfrissend. Zowel aan de kant van de opdrachtnemer als aan de kant van opdrachtgever raad ik 1 Klick ten volste aan. Dankjewel Bart voor de prettige samenwerking.(Translated by Google) In recent years I have worked a lot for recruiters and rarely have I experienced such a pleasant cooperation as with Bart. Besides his professionalism and network, the human and empatic aspect that Bart brings is very refreshing for me. I fully recommend 1 Klick, both on the side of the contractor and on the side of the client. Thank you Bart for the pleasant cooperation.JeroenRJ30 November 2020
Bart heeft ons kantoor binnen korte tijd aan een nieuwe collega geholpen die voldoet aan de door ons gevraagde eisen. Zeer blij mee en daarom kunnen wij 1Klick van harte aanbevelen.(Translated by Google) Bart quickly helped our office to a new colleague who meets our requested requirements. Very happy with it and that is why we can heartily recommend 1Klick.Liza Lacet12 November 2020
In onze zoektocht naar een Asset Manager heeft Bart ons snel, vakkundig en kordaat geholpen! Zijn netwerk is groot en hij is spoedig met interessante kandidaten gekomen. Ook denkt hij mee en challenged hij je op de invulling en arbeidsvoorwaarden van de medewerker. Wij zijn erg blij met de nieuwe medewerker die per januari 2021 bij ons gaat starten.(Translated by Google) In our search for an Asset Manager, Bart helped us quickly, professionally and firmly! His network is large and he soon came up with interesting candidates. He also thinks along and challenges you on the employee's details and terms of employment. We are very happy with the new employee who will start with us in January 2021.Natacha Gomez de Moor6 November 2020
In oktober/november 2017 ben ik door Bart benaderd voor een interim functie bij de Gemeente Tilburg. De gesprekken die ik met Bart heb gevoerd over de invulling van de functie heb ik als zeer prettig ervaren en belangrijk is hij weet waar hij het over heeft. Bart en zijn organisatie is zeer laagdrempelig en je voelt je ook gelijk thuis geen bla bla maar een man een man en een woord een woord.(Translated by Google) In October/November 2017 I was approached by Bart for an interim position at the Municipality of Tilburg. I have experienced the conversations I had with Bart about filling in the position as very pleasant and it is important that he knows what he is talking about. Bart and his organization are very accessible and you feel right at home no blah blah but a man a man and a word a word.Peter Schuijs13 April 2018
Bart is een professionele en vriendelijke recruiter en altijd bereikbaar voor vragen of overleg. Dankjewel voor de match!(Translated by Google) Bart is a professional and friendly recruiter and always available for questions or consultation. Thank you for the match!Jeanette Klamer5 February 2018
AroundTown
Cordaan