Recruiter in Vastgoed, Bouw & Ruimte vacatures

Recruiter in Vastgoed, Ruimte & Finance vacatures

Bart Mulleneers MSc
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 33 682 709

Bart Mulleneers is directeur en oprichter van 1KLICK. Na zijn opleiding Planologie & Vastgoedeconomie aan de UvA en CREM aan de ASRE heeft hij meer dan 10 jaar gewerkt als interim Manager Vastgoed binnen de vastgoed- en overheidssector. Door zijn liefde voor verbinden, ondernemen en het onderhouden van zijn unieke, uitgebreide netwerk is Bart sinds 2008 een succesvol recruiter in vastgoed, bouw & ruimte vacatures.

Natascha Reijnders
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 17 139 041

Natascha heeft vanaf 2007 ervaring opgedaan als interim Finance Manager binnen de vastgoedsector. Zij heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd. Door haar expertise is zij in staat om zowel op persoon als op inhoud te schakelen. In 2014 heeft zij zich als partner aan 1KLICK verbonden.

Bart Mulleneers MSc
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 33 682 709

Natascha Reijnders
Partner 1KLICK
Tel: +31 6 17 13 90 41

(Translated by Google) My first application via 1kclick was an immediate success. Thanks for your help and advice! (Original) Mijn eerste sollicitatie via 1klick was meteen een succes. Bedankt voor jullie hulp en advies!Ingmar de Groot3 April 2023
(Translated by Google) 1Klick has successfully assisted us in our search for a technical real estate manager. Despite the tight market, they found some excellent candidates for us! (Original) 1Klick is ons succesvol van dienst geweest in de zoektocht naar een technisch manager vastgoed. Ondanks de krappe markt hebben ze een aantal uitstekende kandidaten voor ons gevonden!riny kouwer16 February 2023
(Translated by Google) After the first contact with Bart, I already had a good feeling about this recruiter. We had pleasant contact during the process from the first job interview to the employment contract. The first application in 14 years immediately led to a new exciting challenge. (Original) Na het eerste contact met Bart had ik al een goed gevoel bij deze recruiter. Prettig contact gehad gedurende het traject vanaf het eerste sollicitatiegesprek tot aan de arbeidsovereenkomst. De eerste sollicitatie in 14 jaar heeft direct geleid tot een nieuwe mooie uitdaging.WJ Vries16 January 2023
(Translated by Google) Clear communication and enthusiastic approach! Thanks for the guidance. (Original) Heldere communicatie en enthousiaste benadering! Dank voor de begeleiding.Frank26 October 2022
(Translated by Google) Very pleasant, fast, skilled and professional cooperation. (Original) Zeer prettige, snelle, vakkundige en professionele samenwerking.Thijs van dorssen3 June 2022
(Translated by Google) PLUS Retail B.V. has had a partnership with 1KLICK since 2021. Bart Mulleneers and his team have now successfully completed various assignments. Think of the position of project manager Real estate and property manager. We are very happy with the open and transparent service and of course also with the arrival of the high-quality candidates! (Original) PLUS Retail B.V. heeft sinds 2021 een samenwerking met 1KLICK. Bart Mulleneers en zijn team hebben intussen diverse opdrachten succesvol ingevuld. Denk aan de positie van projectmanager Vastgoed en property manager. We zijn erg blij met de open en transparante service en uiteraard ook met de komst van de kwalitatief hoge kandidaten!Jennifer Lubbersen14 April 2022
(Translated by Google) 1Klick is an organization that switches quickly, has a large network to quickly find the right match. The (interim) real estate vacancies they have are very diverse at very different organizations. Now some fun projects done with 1Klick! (Original) 1Klick is een organisatie dat snel schakelt, groot netwerk heeft om snel tot de juiste match te komen. De (interim) vastgoed vacatures die ze hebben zijn heel divers bij hele verschillende organisaties. Nu een aantal leuke projecten gedaan met 1Klick!Paul Duijn4 March 2022
(Translated by Google) Good and open contact. Explore together whether a new challenge suits me. Perfect match! (Original) Goed en open contact. Samen verkennen of nieuwe uitdaging bij me past. Perfecte match!Theo Klarenbeek1 March 2022
(Translated by Google) My first experience with Bart and 1Klick also immediately meant a new job! Short strokes and sticking to it until things are done, it's so nice. Although we both have a very extensive network, 1Klick provided a new challenge literally across the road. Sometimes something has to come from further away to give that final push. (Original) Mijn eerste ervaring met Bart en 1Klick betekende ook meteen een nieuwe baan! Korte slagen en er achteraan blijven zitten totdat de zaken rond zijn, wel zo prettig. Ofschoon we beiden een zeer uitgebreid netwerk hebben, zorgde 1Klick voor een nieuwe uitdaging letterlijk aan de overkant van de weg. Soms moet iets van verder weg komen om dat laatste zetje te geven.christian heerings28 February 2022
Stefan Tol16 February 2022
(Translated by Google) Bart Mulleneers and his team from 1KLICK have helped Thebe (home care & residential care centers in Central and West Brabant) very well in finding the right matches for a number of specific executive real estate vacancies. Good intake, clear agreements about the process and what is especially striking is their reach in their very large network. Absolutely great!! Thebe: Karin van Esch (director), Hans Pepers (property manager) & Antoinette Bresson (senior advisor people & development) (Original) Bart Mulleneers en zijn team van 1KLICK hebben Thebe (thuiszorg & woonzorgcentra in Midden- en West Brabant) erg goed geholpen in het vinden van de juiste matches voor een aantal specifieke executive vastgoedvacatures. Goede intake, duidelijke afspraken over het proces en wat vooral opvalt is hun bereik in hun erg grote netwerk. Helemaal top!! Thebe: Karin van Esch (bestuurder), Hans Pepers (manager vastgoed) & Antoinette Bresson (senior adviseur mens & ontwikkeling)Hans Pepers20 January 2022
Vastgoedfuncties nl5 January 2022
(Translated by Google) Thanks for the super guidance Bart! (Original) Bedankt voor de super begeleiding Bart!Pim Molmans29 September 2021
(Translated by Google) Helped by Bart with my new challenge in real estate. Always pleasant and nice contact. (Original) Door Bart geholpen aan mijn nieuwe uitdaging in het vastgoed. Altijd prettig en leuk contact gehad.Joost Conijn7 April 2021
(Translated by Google) Good preparation for the talks, open and honest communication. Client and candidate are well matched (Original) Goede voorbereiding richting de gesprekken, open en eerlijke communicatie. Opdrachtgever en kandidaat zijn goed gematchedMaarten Schrauwers7 April 2021
(Translated by Google) Are very involved in the whole process. Ensure that you are well prepared for the interview and that the client is also well prepared for your arrival. (Original) Zijn zeer betrokken bij het hele proces. Zorgen ervoor dat je goed voorbereid het gesprek in kan gaan en dat de opdrachtgever ook goed voorbereid is op jouw komst.Laurens Roosendaal31 March 2021
(Translated by Google) In case of an acute demand for a Financial manager with REMS experience, the response was quick. Within a day 1Klick had the right candidate and we were able to continue to deliver quality to our clients without much loss of time. (Original) Bij een acute vraag naar een Financial manager met REMS ervaring is snel gereageerd. Binnen een dag had 1Klick de juiste kandidaat en hebben wij zonder veel tijdverlies de kwaliteit kunnen blijven leveren aan onze opdrachtgevers.Ed Schoenmakers11 January 2021
(Translated by Google) Bart really helped me a lot with my new job at the municipality of Utrecht. He acted proactively towards the municipality via a short line and thus ensured that the process did not stall. He also gave good advice that I had to take into account in the discussions with the client. (Original) Bart heeft me echt heel goed geholpen met mijn nieuwe baan bij de gemeente Utrecht. Hij acteerde pro-actief richting de gemeente via een korte lijn en zorgde er daarmee voor dat het proces niet stokte. Daarnaast gaf hij goede adviezen waar ik in de gesprekken met de opdrachtgever rekening mee moest houden.Machteld de Jong16 December 2020
Sjoerd Jobse15 December 2020
(Translated by Google) In recent years I have worked a lot for recruiters and rarely have I experienced such a pleasant collaboration as with Bart. In addition to his professionalism and network, the human and empathetic aspect that Bart brings is very refreshing to me. I fully recommend 1 Klick both on the side of the contractor and on the side of the client. Thank you Bart for the pleasant cooperation. (Original) In de afgelopen jaren heb ik veel voor recruiters gewerkt en zelden heb ik zo'n fijne samenwerking ervaren als met Bart. Naast zijn professionaliteit en netwerk is het menselijke en empatische aspect dat Bart meebrengt voor mij zeer verfrissend. Zowel aan de kant van de opdrachtnemer als aan de kant van opdrachtgever raad ik 1 Klick ten volste aan. Dankjewel Bart voor de prettige samenwerking.JeroenRJ30 November 2020
(Translated by Google) Bart helped our office with a new colleague within a short period of time who meets the requirements we requested. Very happy with it and therefore we can wholeheartedly recommend 1Klick. (Original) Bart heeft ons kantoor binnen korte tijd aan een nieuwe collega geholpen die voldoet aan de door ons gevraagde eisen. Zeer blij mee en daarom kunnen wij 1Klick van harte aanbevelen.Liza Lacet12 November 2020
(Translated by Google) In our search for an Asset Manager, Bart helped us quickly, professionally and resolutely! His network is large and he soon came up with interesting candidates. He also thinks along and challenges you on the interpretation and employment conditions of the employee. We are very happy with the new employee who will start with us in January 2021. (Original) In onze zoektocht naar een Asset Manager heeft Bart ons snel, vakkundig en kordaat geholpen! Zijn netwerk is groot en hij is spoedig met interessante kandidaten gekomen. Ook denkt hij mee en challenged hij je op de invulling en arbeidsvoorwaarden van de medewerker. Wij zijn erg blij met de nieuwe medewerker die per januari 2021 bij ons gaat starten.Natacha Gomez de Moor6 November 2020
(Translated by Google) In October/November 2017 I was approached by Bart for an interim position at the Municipality of Tilburg. I have experienced the conversations I had with Bart about filling in the position as very pleasant and it is important that he knows what he is talking about. Bart and his organization are very accessible and you feel right at home no blah blah but a man a man and a word a word. (Original) In oktober/november 2017 ben ik door Bart benaderd voor een interim functie bij de Gemeente Tilburg. De gesprekken die ik met Bart heb gevoerd over de invulling van de functie heb ik als zeer prettig ervaren en belangrijk is hij weet waar hij het over heeft. Bart en zijn organisatie is zeer laagdrempelig en je voelt je ook gelijk thuis geen bla bla maar een man een man en een woord een woord.Peter Schuijs13 April 2018
(Translated by Google) Bart is a professional and friendly recruiter and always available for questions or consultation. Thank you for the match! (Original) Bart is een professionele en vriendelijke recruiter en altijd bereikbaar voor vragen of overleg. Dankjewel voor de match!Jeanette Klamer5 February 2018
AroundTown
Cordaan